top of page
logo3_edited.png
  • Facebook
  • Instagram
  • Pinterest
  • Whatsapp

Shipping & Returns

Shipping Policy

We use either PostNL or DHL for all deliveries, and we charge a flat rate regardless of how much you order. The shipping rates vary by country but you can see it on the checkout page.

In most cases you will receive your order within a couple of days but please allow up to 2 working days for processing to take weekends or busy periods into account, and 1 to 5 working days for shipping (depending on the country). Netherlands is usually next day. In the rare event of it taking longer, we will contact you. Once your parcel has been dispatched, the delivery time is out of our hands, but should you not receive it within the times mentioned above, please contact us so we can investigate.

If your parcel cannot be delivered, you will be responsible for the subsequent shipping cost to resend it. Alternatively you can opt for a refund, minus the shipping cost already acrued.

Where possible we try to reuse packaging. This is partly to save you money, and partly to reduce waste. But rest assured that the items inside your not so shiny box will be beautifully presented. We take pride in reducing our footprint. Sometimes we simply don't have an old box the right size laying around, so we will then use a new one, but you can do your bit by simply removing our stickers and re-using it yourself!

Return Policy

We want you to be completely satisfied with your purchase. If for any reason you are not, you may return it to us within 14 days with the exception of any products we cannot re-use for hygiene purposes (which is clearly stated on those items). All returned items must be in original state, and sufficiently packaged to avoid damage in transit.

Return shipping costs are for you, the buyer, unless the item is being returned as a result of our error (damaged, defective or wrong item sent). For your protection, we ask you to send any returns back to us with a tracked shipping service. We are not responsible for return packages that are lost or damaged by the return shipping company.

When requesting a return, we kindly ask that you contact us first so that we are aware. Don't worry, we won't bug you for reasons why unless scratch and sniff screens become widely available! But, for your security, if you request a refund, we can only credit the original card/account that you used to buy the item with.

brown gift box with pink ribbon bow

Verzend Policy

We gebruiken PostNL of DHL voor alle leveringen en we rekenen een vast tarief, ongeacht hoeveel u bestelt. De verzendkosten verschillen per land, maar je kunt deze zien op de afreken pagina.

In de meeste gevallen heb je je bestelling binnen enkele dagen in huis, maar houd rekening met een verwerkingstijd van maximaal 2 werkdagen om rekening te houden met weekenden of drukke periodes, en 1 tot 5 werkdagen voor verzending (afhankelijk van het land). Nederland is meestal de volgende dag. In het zeldzame geval dat het langer duurt, nemen we contact met je op. Zodra uw pakket is verzonden, is de levertijd buiten onze handen, maar mocht u het niet binnen de bovengenoemde tijden ontvangen, neem dan contact met ons op zodat we het kunnen onderzoeken.

Als uw pakket niet kan worden afgeleverd, bent u verantwoordelijk voor de daaropvolgende verzendkosten om het opnieuw te verzenden. Als alternatief kunt u kiezen voor een terugbetaling, minus de reeds gemaakte verzendkosten.

Waar mogelijk proberen we verpakkingen te hergebruiken. Dit is deels om u geld te besparen, en deels om afval te verminderen. Maar u kunt er zeker van zijn dat de items in uw niet zo glimmende doos mooi worden gepresenteerd. We zijn trots op het verkleinen van onze voetafdruk. Soms hebben we gewoon geen oude doos van de juiste maat liggen, dus gebruiken we een nieuwe, maar je kunt je steentje bijdragen door simpelweg onze stickers te verwijderen en deze zelf opnieuw te gebruiken!

Retour Policy

Wij willen dat u volledig tevreden bent met uw aankoop. Als je dat om welke reden dan ook niet bent, kun je het binnen 14 dagen aan ons retourneren, met uitzondering van producten die we niet opnieuw kunnen gebruiken voor hygiënische doeleinden (wat duidelijk op die artikelen staat vermeld). Alle geretourneerde artikelen moeten in originele staat zijn en voldoende verpakt om transportschade te voorkomen.

De verzendkosten voor het retourneren zijn voor jou, de koper, tenzij het artikel wordt geretourneerd als gevolg van onze fout (beschadigd, defect of verkeerd artikel verzonden). Voor uw bescherming vragen we u om eventuele retourzendingen naar ons terug te sturen met een bijgehouden verzendservice. Wij zijn niet verantwoordelijk voor retourpakketten die zoekraken of beschadigd zijn door de retourrederij.

Bij het aanvragen van een retourzending verzoeken wij u vriendelijk eerst contact met ons op te nemen zodat wij hiervan op de hoogte zijn. Maak je geen zorgen, we zullen je niet lastig vallen om redenen waarom, tenzij kras- en snuffelschermen algemeen beschikbaar komen! Maar voor uw veiligheid kunnen we, als u een terugbetaling aanvraagt, alleen de originele kaart/rekening crediteren waarmee u het artikel heeft gekocht.

Cardboard box, parcel
bottom of page