top of page
logo3_edited.png
  • Facebook
  • Instagram
  • Pinterest
  • Whatsapp
Handmade Lavender Soap

About us

English version below.

Wij zijn een man en vrouw team, Theo en Charlotte. We waagden ons aan het maken van zeep omdat we probeerden ons plastic afval voor eenmalig gebruik thuis te verminderen. Aanvankelijk was dit slechts een van de vele huisambachten van Charlotte, maar voordat we het wisten waren we al snel allebei aan boord. Het was toen niet alleen zeep maken, het was een nieuwe manier van leven, constant op zoek naar manieren om ons afval te verminderen en vriendelijker te zijn voor het milieu. Het maken van zeep evolueerde al snel naar andere cosmetica en zelfs kaarsen. Er is ook de toegevoegde bonus van een handgemaakte zeep, kaars of cosmetisch item dat ook veel lekkerder ruikt en oh zo luxueus aanvoelt! Dus dat is een win-win! We houden allebei ook van het gebruik van de traditionele methoden om deze dingen te maken. Er is gewoon iets magisch aan weken wachten op een simpele stuk zeep om te rijpen. Maar dan herinnert die weelderige en heerlijk aromatische zeep ons er elke keer weer aan waarom we het precies doen.

Na een aantal jaren bezig te zijn geweest met het maken en gebruiken van onze eigen producten in een poging om ons huishoudelijk plastic gebruik te verminderen, raakten we steeds meer gefrustreerd over producten die we in supermarkten en in de winkels kochten, verpakt in grote hoeveelheden totaal onnodig plastic en doordrenkt met schadelijke chemicaliën. Het drong tot ons door om ons eigen bedrijfje te beginnen met precies die dingen die we leuk vinden en gebruiken, maar zonder die grote verspilling. Ja, veel grote winkels verminderen nu hun afval, maar lang niet genoeg.

 

We houden van wat we doen. We halen veel voldoening uit elke batch die we maken en het is natuurlijk gewoon een bonus dat we ons steentje bijdragen aan het verminderen van ons afval en dat voordeel aan u doorgeven. Hoewel we graag beweren dat we eco-krijgers zijn en klompen dragen, in een lemen hut wonen en met een bezemsteel reizen, zijn we maar klein en zijn sommige dingen gewoon onrealistisch, dus we dragen hier ons steentje bij en zijn gepassioneerd over onze producten en eco-bewustzijn. Natuurlijk is er nog ruimte voor verbetering, maar alle beetjes helpen en dat delen we graag met u.

=================================

We are a husband and wife team, Theo and Charlotte. We ventured in to soap making as a result of trying to reduce our single use plastic waste at home. Initially this was just one of Charlotte’s many home crafts, but before we knew it, we were very soon both on board. It was not just soap making back then, it was a new way of life, constantly looking for ways to reduce our waste and be kinder to the environment. Soap making soon evolved in to other cosmetics and even candles. There is also the added bonus of a hand crafted soap, candle or cosmetic item smelling much nicer too, and feeling oh so luxurious! So that is a win-win! We both also love using the traditional methods of making these things. There is just something magical about waiting weeks for a simple bar of soap to cure. But then that sumptuous, and delightfully aromatic bar reminds us each time of exactly why we do it.

After spending several years making and using our own products in a bid to reduce our household plastic use, we became more and more infuriated with products we bought in supermarkets and on the high street being wrapped in copious amounts of totally unnecessary plastics and infused with harsh chemicals. It dawned on us to start up our own little business offering the very things we enjoy and use ourselves but without that high waste. Yes, many big shops are reducing their waste now, but not nearly enough.

 

We love what we do. We get great satisfaction from every batch we make and of course it is just a bonus that we're doing our bit towards reducing our waste, and passing that benefit on to you. While we'd love to claim that we're eco warriors and wear wooden shoes, live in a mud hut and travel by broomstick, we are only small and some things are just unrealistic so we are doing our bit here and are passionate about our products and eco awareness. We do, of course still have room for improvement, but every little helps and we enjoy sharing that with you.

Handmade Soaps & Candle
bottom of page