top of page
logo3_edited.png
  • Facebook
  • Instagram
  • Pinterest
  • Whatsapp

P r i v a c y

 

English version below.

 

Inleiding

Uw privacy is belangrijk voor ons. We zullen uw gegevens nooit delen met andere externe bedrijven.

 

Wie zijn wij?

Wij zijn een echtgenoten team, Theo en Charlotte. Charlotte is de creativiteit achter de meeste producten op deze site, en Theo is meer betrokken bij de zakelijke kant van dingen, zoals het runnen van de website en het zoeken naar lokale ambachtslieden om mee samen te werken. Op deze website zijn wij bereikbaar via de pagina 'Over' en de pagina 'Contact'. Ons adres is The Enchanted Tree, Oud Emmeloorderweg 33B, 8307 RA, Ens, Nederland. Let op, dit is ons persoonlijke adres en we hebben geen fysieke winkel die u kunt bezoeken. Bedankt voor uw begrip. Onze BTW nummer is NL864017108B01. Onze KvK nummer is 86594036.

 

Welke informatie verzamelen we?

Alleen de informatie die absoluut noodzakelijk wordt geacht, wordt van u verzameld. Dat wil zeggen, uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Deze gegevens worden uitsluitend verzameld om uw aankoop uit te voeren en zullen niet met derden worden gedeeld, tenzij dit wettelijk verplicht is. Alleen de informatie die u ons vrijwillig verstrekt, wordt verzameld. Het wordt veilig opgeslagen totdat uw bestelling is verzonden en door u is ontvangen.

 

Hoe gebruiken we uw persoonlijke gegevens?

Puur voor het uitvoeren van uw bestelling. We hebben een naam en adres nodig om het naar toe te sturen. Het zal nooit worden gebruikt voor marketing, enquêtes of doorgegeven aan andere entiteiten.

 

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Voor belastingdoeleinden kunnen uw basisgegevens maximaal 2 jaar elektronisch (versleuteld) worden bewaard. Uw gegevens worden gedurende deze tijd niet gebruikt, anders dan voor fiscale of juridische doeleinden. Na deze tijd wordt het gewoon verwijderd

 

Uw rechten met betrekking tot persoonsgegevens

U kunt op elk moment contact met ons opnemen om te zien welke gegevens wij over u hebben.

 

Gebruik van cookies en andere technologieën

Deze website maakt gebruik van cookies, die u vrij kunt uitzetten.

 

-----------

 

English version:

 

Introduction

Your privacy matters to us. We will never share your details with any other external companies.

 

Who are we?

We are a husband and wife team, Theo and Charlotte. Charlotte is the creativity behind most of the products on this site, and Theo is more involved with the business side of things such as running the website and searching for local artisans to work with. We can be contacted on this website via the ‘About’ page and the ‘Contact’ page. Our address is The Enchanted Tree, Oud Emmeloorderweg 33B, 8307 RA, Ens, Nederland. Please note, this is our personal address, and we have no bricks and mortar shop for you to visit.  Thank you for your understanding. Our BTW (VAT) number is NL864017108B01. Our KvK (Chamber of Commerce) number is 86594036.

 

What information do we collect?

Only the information deemed absolutely necessary will be collected from you. Ie, your name, address, phone number and email address. These details are collected solely for fulfilling your purchase, and will not be shared with any third parties unless required to do so by law. Only the information you voluntarily provide to us is collected. It is stored securely until your order is despatched and received by you.

 

How do we use your personal information?

Purely for fulfilling your order. We need a name and address to send it to. It will never be used for marketing, surveys, or passed on to any other entities.

 

How long do we keep your data for?

For tax purposes, your basic information may be stored electronically (encrypted) for up to 2 years. Your details will not be used during this time, other than for tax or legal purposes. After this time, it will simply be deleted

 

Your rights in relation to personal data

You may contact us at any time to see what data we hold about you.

 

Use of cookies and other technologies

This website uses cookies, which you are free to opt out off.

bottom of page